Haal alles uit je sessie

Welkom bij One Session!

Wij geloven dat verandering begint bij jou, maar dat je het niet alleen hoeft te doen. Onze aanpak is gericht op het versterken van jouw eigen oplossingen en het gebruiken van jouw eigen krachten vaardigheden en capaciteiten. 

Een goed gesprek op het goede moment

Wij werken met op zichzelf staande sessies, omdat één sessie vaak genoeg is om een stap in de goede richting te zetten. Er is altijd op korte termijn een een ervaren psycholoog beschikbaar voor een online 1-op-1 gesprek.

Wetenschappelijk onderbouwde methode: Single Session Therapy

In onze sessies bieden wij focus en structuur om snel tot de kern van jouw vraag te komen en helderheid te scheppen over waar je naartoe wil en hoe je dat kunt bereiken. 

Verandering start hier

Verandering vindt grotendeels buiten de sessie plaats. Om je daarbij te helpen geven we je hier informatie over een goede voorbereiding en een goed vervolg. Verandering begint bij jou, wij helpen je daarbij.

Neem de tijd vóór en na de sessie

 • Plan als het even kan minstens een halfuur vóór, en een halfuur na het gesprek waarin je niet gestoord wordt.
 • Zet je telefoon op vliegtuigstand, tenzij je die gebruikt voor de video-call.
 • Zet de meldingen op al je apparaten uit of stil. Gebruik deze tijd om na te denken en te schrijven over de sessie.

Vóór de sessie

Hoe beter je voorbereiding, hoe effectiever je sessie.Denk van tevoren na over wat er speelt en wat je wilt bereiken. En wat je al geprobeerd hebt in deze situatie, met welk effect? En waarom je juist nu bij wilt sturen?

De sessie

Houd je aantekeningen en pen en papier bij de hand tijdens de sessie. Zo kun je bijvoorbeeld aantekeningen maken van de praktische stappen die je wilt zetten terwijl je die met jouw coach bespreekt.

Na de sessie

Neem de tijd om na te denken over het gesprek en het vervolg. Welk inzicht neem je mee uit deze sessie? Wat is de eerste stap? Hoe en wanneer ga je die zetten? Wie kan jou helpen, adviseren, steunen, aanmoedigen?

Vóór de sessie

Hoe beter je voorbereiding, hoe effectiever je sessie. 
Denk van te voren na over wat er speelt en wat je wil bereiken. 
Stel jezelf bijvoorbeeld een of meer van de volgende vragen:

 • Wat wil ik bespreken?
 • Wat wil ik oplossen?
 • Wat maakt dat ik juist nu een sessie wil? 
 • Waar zit ik mee? Hoe is dit een probleem voor mij?
 • Wat wil ik anders als gevolg van het gesprek?
 • Wanneer zijn er momenten dat het probleem er niet of minder is? Wat doe ik dan anders? Hoe lukt dat?
 • Wanneer zijn er momenten dat het al gaat zoals ik wil? Wat doe ik dan anders? Hoe lukt dat?
 • Welke van mijn vaardigheden, hulpbronnen en sterke kanten kan ik gebruiken bij mijn huidige vraagstuk?
 • Wat heb ik al geprobeerd en welk effect heeft dat gehad?
 • Hoe ben ik eerder in mijn leven met een vergelijkbaar vraagstuk omgegaan? Wie en wat hebben mij toen geholpen, of juist niet?
Welke houding/hulp past het best bij mijn huidige vraagstuk?

Het kan ook handig zijn om na te denken hoe je het best geholpen zou zijn, en wat je juist niet wilt. De volgende lijst kan je daarbij helpen. Je kunt jouw wensen dan bij de start van het gesprek aangeven.

 • Help me wat afstand te nemen van mijn probleem en mijn probleem anders te bekijken.
 • Help me onderscheid te maken tussen wat ik wel en niet kan controleren. 
 • Moedig me aan mijn gedrag te veranderen. 
 • Help me te verhelderen hoe de situatie waar ik problemen mee heb veranderd kan worden (ervan uitgaande dat de situatie veranderd kan worden).
 • Laat me praten en mijn hart luchten. 
 • Help me de mensen te begrijpen met wie ik een probleem heb. 
 • Moedig me aan steun te zoeken bij anderen in mijn leven. 
 • Onderzoek met mij welke bronnen/hulpmiddelen  ik kan gebruiken. Bijvoorbeeld apps, boeken, trainingen, hulp van collega’s en vrienden.
 • Help me een nieuwe vaardigheid te leren om met problemen om te gaan.
 • Help me een vaardigheid te verbeteren die ik al heb. 
 • Help mij de dingen te accepteren zoals ze zijn. 
 • Help me bij het maken van een belangrijke keuze.
 • Help me met concrete handvatten en adviezen om met bepaalde situaties om te gaan.
 • Help me mij voor te bereiden om een moeilijke situatie.
 • Of:…………………..

Vervolgstappen buiten de sessie

Het doel van de sessie is je op weg te helpen. Met inzicht en concrete stappen.
Om op de goede weg te blijven heb je steun nodig, van jezelf en anderen. Hier twee manieren om dat te doen:

Journal

Je kunt jezelf helpen door je plannen, gedachten en vorderingen vast te leggen. Op papier of digitaal.
Het liefst in één schrift of in één bestand dat je alleen hiervoor gebruikt.

Het werkt het best als je dat regelmatig doet, bij voorkeur op een vast moment. Bijvoorbeeld elke ochtend voor het ontbijt. Aan het eind van je werkdag. Elke zondagochtend. Bedenk wat voor jou realistische planning is en houd je daar aan. Als het toch niet werkt dan pas je de planning aan.

Registreren helpt om:
 • Je gedachten te ordenen
 • Je bewust te worden en te blijven van je plannen.
 • Te zien hoe je vooruit gaat.
 • Jezelf en je plannen bij te sturen.
 • Je motivatie vast te houden.

Support

De meeste mensen vinden het moeilijk om anderen om steun en advies te vragen. Terwijl ze het andersom waarderen als iemand hen om steun en advies vraagt.
Je moet waarschijnlijk een drempel over om anderen in te schakelen. En het is de moeite waard.

De band met mensen om je heen kan sterker worden, juist door open te zijn over waar je mee zit. Door anderen te betrekken bij de oplossing.

Denk bijvoorbeeld aan het volgende:
 • Je kunt anderen vragen je te helpen. Bijvoorbeeld door je voornemens te delen en eens in de week je vorderingen, moeilijkheden en vervolgstappen te bespreken.
 • Je kunt mensen zoeken om samen mee te gaan sporten, samen een cursus te gaan doen, samen een uitdaging aan te gaan.
 • Je kunt advies vragen van mensen die vaardigheden hebben die jij zou graag willen leren of versterken.