Veelgestelde vragen organisatie

*

Antwoorden op veelgestelde vragen

.

Staat jouw vraag er niet tussen? Bel of mail ons. Elke organisatie is anders. We overleggen graag hoe SST-Coaching ingezet kan worden in jouw organisatie. 

Dat is heel breed. Zet SST-Coaching bijvoorbeeld in om: 

  • burn-outs te voorkomen;
  • re-integratie te versnellen;
  • tevredenheid en productiviteit van medewerkers te verhogen;
  • weerbaarheid en mentale gezondheid te versterken;
  • professionele ontwikkeling te bevorderen;
  • betrokkenheid en plezier in het werk te vergroten;
  • communicatie te verbeteren;
  • vaardigheden te ontwikkelen.

Iedereen heeft baat bij mentale gezondheid, dus ook jouw bedrijf en medewerkers. SST-coaching is voor iedereen relevant, functie en niveau doen er niet toe. Dankzij onze sessies worden inzichten verworven, tools aangereikt en concrete stappen gezet. Zo kan je medewerker weer sterker vooruit.
Dat is goed voor de schoonmaker, de directeur, de manager én de administratief medewerker.

Onze coaches bemiddelen niet tussen de medewerkers en de organisatie, maar richten zich op wat de medewerker zelf kan doen om de situatie te veranderen in de gewenste richting. 
De sessies zijn dus geschikt voor medewerkers die zelf de verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen ontwikkeling en oplossingen.

SST Coaching is niet geschikt voor crisissituaties. Neem bij crisis contact op met de crisisdienst. Voor meer informatie zie: Crisisdienst en crisisopvang.

We werken met videocalls omdat we daarmee onafhankelijk van de locatie snel, flexibel gesprekken kunnen inplannen. Daarnaast beperken we daarmee het reizen. 

Het doel van de sessie is te zorgen dat de medewerker kan bijsturen in de gewenste richting.
Wij zetten onze expertise in om de medewerkers te helpen hun expertise in te zetten.
Soms is het al genoeg om herinnerd te worden aan de eigen vaardigheden, en hoe deze in de huidige situatie te gebruiken zijn. Soms ontbreekt het aan informatie en vaardigheden die in de huidige situatie nodig zijn. Wij helpen dan de situatie te verhelderen. We kunnen adviezen en informatie geven. We kijken samen hoe de omgeving kan helpen. We bespreken welke concrete stappen de medewerker na de sessie kan zetten.
Veranderingen gaan meestal geleidelijk, en gebeuren vooral buiten de sessie, niet in de sessie. Één sessie kan genoeg zijn om te zorgen dat de medewerker weer verder kan.

Het primaire doel van zowel coaching als therapie is dat iemand zich beter gaat voelen en beter gaat functioneren. 
Onze coaches zijn universitair geschoolde psychologen met ruime ervaring en nascholing. Wij kiezen hiervoor omdat wij het belangrijk vinden dat onze coaches brede kennis hebben en kunnen putten uit veel verschillende modellen en instrumenten.

De meest gebruikelijke manier is als organisatie aan de medewerkers kenbaar te maken dat er sessies bij One Session beschikbaar zijn voor wie daar behoefte aan heeft. 
Elke organisatie bepaalt daarbij zelf hoeveel sessies maximaal beschikbaar zijn en hoeveel sessies er per medewerker beschikbaar zijn. De organisatie bepaalt ook hoe medewerkers de code waarmee ze kunnen boeken krijgen. 

Bijvoorbeeld door iedere medewerker een persoonlijke code te geven waarmee hij of zij zonder verder overleg een sessie kan boeken op het moment dat hij of zij dat nodig heeft. 

Een andere mogelijkheid is dat medewerkers een korte afspraak met de HR-medewerker of leidinggevende kunnen maken als ze een sessie willen boeken zodat dan beoordeeld kan worden of zij in aanmerking komen voor een sessie. 

De sessies kunnen ook gekoppeld worden aan een vast moment – bijvoorbeeld een jaarlijks beoordelingsgesprek. De sessie kan voor het gesprek gepland worden om de medewerker te helpen zelf de balans op te maken en na te denken over gewenste verandering. Met een goede voorbereiding kan het beoordelingsgesprek een stuk effectiever zijn. 

De sessie kan ook na het beoordelingsgesprek gepland worden om de medewerker te helpen om de boodschap goed te verwerken en om te zetten in actie. 

Er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om de gesprekken in te zetten en wij denken graag mee wat de beste aanpak is voor jouw organisatie. We helpen je ook graag met de communicatie naar jouw medewerkers.

Ons advies is altijd om de sessie eerst te laten bezinken. Verandering kost tijd en is een kwestie van oefenen, reflecteren en bijsturen. Het zal dus even duren voordat duidelijk is wat het effect van de sessie op de gewenste verandering is.
Mensen ervaren vaak wel meteen een gevoel van opluchting na de sessie. Dat kan het aantrekkelijk maken snel weer een nieuwe sessie te boeken. Wij raden medewerkers aan om in plaats daarvan steun te zoeken bij mensen uit de omgeving. 

Gaandeweg kunnen er natuurlijk weer vragen opkomen waarbij medewerkers graag ondersteuning willen hebben.
Ons advies is om medewerkers de mogelijkheid te bieden om een aantal sessies per jaar te boeken en afspraken te maken over de frequentie. Bijvoorbeeld minstens 4 weken tussen 2 sessies.

Eens per week mailen we de feedback van de week ervoor. Dit zijn in ieder geval de 1 tot 5 sterren beoordelingen die de medewerkers anoniem aan het eind van de sessie geven Als medewerkers daar toestemming voor geven delen we ook de meer uitgebreide feedback van de sessies. 

Afhankelijk van de afspraken die de organisatie met haar medewerkers maakt over anonimiteit kunnen we ook eens per maand een overzicht sturen van de sessies van de afgelopen maand (datum, voornaam en e-mailadres van de medewerker). 

Tegen het eind van het pakket evalueren we met de organisatie. Tussentijds zijn wij ook bereikbaar voor overleg en denken we graag mee hoe de sessies het best in te zetten bij jouw organisatie.